Voorwaarden

«Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»

Artikel 1 van de wet Auteursrecht op Overheid.nl

Mijn werk komt uit mijn hart en is heel persoonlijk. Mijn werk is van mij.

Niets van mijn gepubliceerde werk op deze en andere sites (bijvoorbeeld sociale media), mag zonder mijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, vermeerderd of op andere wijze voor eigen belangen worden ingezet. Bij het verder delen van mijn posts op socials mij s.v.p. altijd taggen.

Wil je mijn werk gebruiken, stuur mij dan een bericht met opgaaf van reden. Ik behoud mij voor om ieder verzoek om mijn werk te gebruiken zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Wil je mijn werk kopen, dan kun je mij ook een bericht sturen. Regelmatig heb ik een aanbieding van werk. Op deze pagina kun je deze aanbiedingen vinden.

Wil je een shoot boeken, klik dan hier.

Voor vragen mag je ten alle tijden contact met mij opnemen.

Marije De Gans

Voor meer informatie over de auteurswet kijkt u op de wettenbank van Overheid.nl.